Kontynenty, państwa i narodowości po angielsku


Kontynenty


Poniżej przedstawiamy kontynenty wraz z ich odmianą przymiotnikową oraz spolszczona wymową.

Continents (pol. kontynenty) Jako przymiotnik

Europe /jurep/ - Europa

America /eMeryke/ - Ameryka

Asia /ejżije/ - Azja

Africa /afryke/ - Afryka

Australia /oStrelje/ - Australia

Antarctica /antarktyke/ - Antarktyda

European /jurePijen/ - europejski

American /eMeryken/ - amerykański

Asian /ejzijen/ - azjatycki

African /afryken/ - afrykański

Australiaian /oStreljen/ - australijski

Antarctic /anTarktyk/ - antarktyczny


Komentarz:
Język angielski, w porównaniu z polskim, nie rozróżnia bezposrednio płci. Dlatego też słowo Polish (pisane z dużej litery) może znaczyc Polaka lub tez Polkę. Kiedy mamy na myśli wszystkich obywateli danego narodu konieczne jest dodanie "the" np.: the Polish - Polacy.


Państwa i narodowości

Poniżej przedstawiamy państwa oraz narodowości. Nalezy podkreślić, iż nazwy narodowości są jednocześnie nazwami języka danego kraju.

Country (państwo)

Nationality (narodowość)

People (ludzie)

Afghanistan - Afganistan

Albania - Albania

Algeria - Algieria

Argentina - Argentyna

Armenia - Armenia

Austria - Austria

Belarus - Białoruś

Belgium - Belgia

Brazil - Brazylia

Bulgaria - Bułgaria

Canada - Kanada

China - Chiny

Croatia - Chorwacja

Cuba - Kuba

Czech Republic - Czechy

Denmark - Dania

Egypt - Egipt

England - Anglia

Estonia - Estonia

Finland - Finlandia

France - Francja

Georgia - Gruzja

Germany - Niemcy

Greece - Grecja

Holland - Holandia

Hungary - Węgry

India - Indie

Iran - Iran

Iraq - Irak

Ireland - Irlandia

Israel - Izrael

Italy - Włochy

Japan - Japonia

Kazakhstan-Kazachstan

Kenya - Kenia

Korea - Korea

Latvia - Łotwa

Lithuania - Litwa

Mexico - Meksyk

Netherlands-Holandia

New Zealand - N. Zelandia

Norway - Norwegia

Poland - Polska

Portugal - Portugalia

Russia - Rosja

Scotland - Szkocja

Slovakia - Słowacja

Spain - Hiszpania

Sweden - Szwecja

Switzerland-Szwajcaria

Turkey - Turcja

Ukraine - Ukraina

United States

Wales - Walia

Afghan - afgańska

Albanian - albańska

Algerian - algierska

Argentinian - argentyńska

Armenian - armeńska

Austrian - austriacka

Belorussian - białoruska

Belgian - belgijska

Brazilian - brazylijska

Bulgarian - bułgarska

Canadian - kanadyjska

Chinese - chińska

Croatian - chorwacka

Cuban - kubańska

Czech - czeska

Danish - duńska

Egyptian - egipska

English - angielska

Estonian - estońska

Finnish - fińska

French - francuska

Georgian - gruzińska

German - niemiecka

Greek - grecka

Dutch - holenderska

Hungarian - węgierska

Indian - indyjska

Iranian - irańska

Iraqi - iracka

Irish - irlancka

Israeli - izraelska

Italian - włoska

Japanese - japońska

Kazakh - kazachstańska

Kenyan - kenijska

Korean - koreańska

Latvian - łotewska

Lithuanian - litewska

Mexican - meksykańska

Dutch - holenderska

New Zealander - nowozelancka

Norwagian - norweska

Polish - polska

Portugese - portugalska

Russian - rosyjska

Scottish - szkocka

Slovak - słowacka

Spanish - hiszpańska

Swedish - szwedzka

Swiss - szwjcarska

Turkish - turecka

Ukrainian - ukraińska

American - amerykańska

Welsh - walijska

Afghani - Afganistańczyk

Albanian - Albańczyk

Algerian - Algieryjczyk

Argentinian - Argentyńczyk

Armenian - Armeńczyk

Austrian - Austryjak

Belorussian - Białorusin

Belgian - Belgijczyk

Brazilian - Brazylijczyk

Bulgarian - Bułgarczyk

Canadian - Kanadyjczyk

Chinese - Chińczyk

Croatian - Chorwat

Cuban - Kubańczyk

Czech - Czech

Danish - Duńczyk

Egyptian - Egipczyk

English - Anglik

Estonian - Estończyk

Finn - Fińczyk

French - Francuz

Georgian - Gruzin

German - Niemiec

Greek - Grek

Dutch - Holender

Hungarian - Węgier

Indian - Indyjczyk

Iranian - Irańczyk

Iraqi - Irakijczyk

Irish - Irlandczyk

Israeli - Izrelijczyk

Italian -Włoch

Japanese - Japończyk

Kazakh - Kazachstańczyk

Kenyan - Kenijczyk

Korean - Koreańczyk

Latvian - Łotwianin

Lithuanian - Litwin

Mexican - Meksykańczyk

Dutch - Holender

New Zealander - Nowozelanczyk

Norwagian - Norweg

Polish - Polak (Pole)

Portugese - Portugalczyk

Russian - Rosjanin

Scottish - Szkot (Scott)

Slovak - Słowak

Spanish - Hiszpan (Spaniard)

Swedish - Szwed

Swiss - Szwajcar

Turkish - Turek

Ukrainian - Ukrainiec

American - Amerykanin

Welsh - Walijczyk