Słownictwo matura - nauka i technika

Wstęp

W sekcji tej maturzysto znajdziesz podstawowe i zaawansowane słownictwo zwiazane z tematem Nauka i technika. Aby przećwiczyć znajomość danego słownictwa zobacz dzał Matura- Ćwiczenia.

Ponieważ zdanie egzaminu maturalnego wiąże się z umiejętnością odnalezienia się w danym kontekscie sytuacyjnym, jasnym staje się fakt jak ważne jest opanowanie w stopniu komunikacyjnym choćby podstawowych zwrotów dotyczacych danego tematu. W skład każdego z tematów wchodzi kilka zagadnień, które wyszczególniliśmy ponizej. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Wynalazki / Odkrycia

 1. Podstawowe wynalazki
  inventions - wynalazki
  wheel - koło
  lightbulb - żarówka (Edison)
  clock - zegarek
  money - pieniądze
  telephone - telefon
  television - telewizja
  eyeglasses - okulary
  gunpowder - proch strzelniczy
  aerosol can - spray
  razor - maszynka do golenia
  fridgerator - lodówka
  car - samochód
  toilet paper - papier toaletowy
  lipstick - pomadka
  corkscrew - korkociąg
  screwdriver - śrubokręt
  assembly line - linia produkcyjna

 2. Współczesne wynalazki
  computer - komputer
  www (world wide web) - Sieć internetowa
  credit card - karta kredytowa
  cell phone - telefon komórkowy
  mp3 player - odtwarzacz mp3
  CD player - odtwarzacz CD
  microwave oven - mikrofalówka
  jet engine - silnik odrzutowy
  palm-size computers - pamtopy
  laptop computer - laptop
  auto-piloted cars - zdalnie sterowane samochody
  virtual-reality games - virtualne gry komputerowe

 3. Podstawowe odkrycia
  discoveries - odkrycia
  absolute zero - zero absolutne
  genes - geny
  human anatomy - anatomia człowieka
  chemical elements - pierwiastki
  the atoms - atomy
  bacteria - bakterie
  dinosaurs - dinozaury
  DNA - kod DNA
  the ice age - epoka lodowcowa
  radioactivity - radioaktywność
  the law of gravity - prawo grawitacji (Newton)
  the theory of relativity - teoria względności (Einstein)
  America - Ameryka (Columb)
  first antibiotic penciline - pencylinę (Fleming)
  radioactive elements - pierwiastki radioaktywne (Sklodowska-Curie)
  the solar system - układ słoneczny
  the universe - kosmos

Twórcy / czynności

ĆWICZENIADO GÓRY

 1. Twórcy
  scientists/scholars - naukowcy
  discoverers - odkrywcy
  researchers/explorer - badacze
  observers - obserwatorzy
  inventors - wynalazcy
  creators - twórcy
  adventurers - podróżnicy
  archologists - archeolodzy
  genetists - inżynierzy zajmujący się genetyką
  information technologists - technolodzy zajmujący się dostępem do informacji
  environmental engineer - inżynierzy zajmujący się kwestiami środowiska naturalnego

 2. Czynności
  do research - przeprowadzać badania
  to carry out an experiment/test - przeprowadzać eksperyment/test
  to perform a test - wykonywać test
  to come up with a theory on - stworzyć teorię dotyczącą
  to make a discovery - dokonać odkrycia
  to make an invention - wynaleźć coś

Inne słownictwo związane z tematem

 1. Pozytywne
  to be a breakthrough in - być przełomem w
  to make an enormous progress in - uczynić wielki postęp w
  to make great strides in - uczynić wielki postęp w
  to develop - rozwijac się
  to take crucial steps to - podjąć ważne kroki aby
  to aspire to - dążyć do
  to expand one's understanding of universe/human being - rozwinąć swoje zrozumienie czym jest wszechwświat/istota ludzka
  to revolutionize the way of information exchange - zrewolucjonizować sposoby wymiany informacji
  to develop vaccines against diseases - rozwinąć szczepionki przeciw chorobom
  to develop knowledge about - rozwinąć wiedzę na temat
  to give insight into how ... - dawać wgląd w to jak ...
  to create new opportunities to - stworzyć nowe możliwości do
  to open new avenues for (eg. space exploration) - otwierac nowe drogi badania kosmosu
  it is used for ... (cutting - obcinania) - używa się tego do ...
  to make life easier - aby ułatwić życie
  to improve the quality of life - poprawić jakość życia
  to make the impossible possible - aby sprawić że niemożliwe stanie się możliwe
  to transwer data - przekazywać dane
  to rely on one's own skills - polegać na swoich własnych umiejętnościach
  to carry out experiments in lab - przeprowadzać doświadczenia w laboratorium
  by trial and error - metodą prób i błędów
  to rack one's brains for something - łamać sobie czymś głowę
  to take something for granted - przyjąć cos za pewnik

 2. Negatywne
  to be short-lived fashions - być krótkotrwałymi trendami
  to be for people to show off - być dla ludzi aby mogli się popisywać
  to become overly dependant on something - być zbyt zależnym od czegoś (jakiejś rzeczy)
  to be indispensible part of one's life - być nieodłączną częścią czyjego życia (o przedmiocie)
  to split a hair - dzielić włos na części

Inne zwroty

 1. Pozytywne zwroty
  Necessity is the mother of invention - Potrzeba jest matką wynalazku
  research-work - badanie naukowe
  conception - koncepcja
  analysis - analiza
  reasoning - rozumowanie
  hypothesis - hipoteza
  claim - twierdzenie
  industrial revolution - rewolucja przemysłowa
  scientific discoveries - odkrycia naukowe
  inventions - wynalazki
  creative drive - pociąg do tworzenia
  intellectual brilliance - geniusz intelektualny
  enormous curiosity - ogromną ciekawość
  leading scientists - wiodący naukowcy
  role models - wzory do naśladowania
  instruction manual - instrukcja obsługi
  genetic engineering - inżynieria genetyczna
  genetically modified foods (GM foods) - żywność modyfikowana genetycznie
  organ transplant - transplantacja organów
  open-heart surgery - operacja na otwartym sercu
  benefits coming from using ... - korzysci płynące z używania ...
  safety instructions - instrukcja bezpiecznego postępowania
  switch - włącznik/wyłącznik
  power adapter - zasilacz
  troubleshooting - problemy z eksploatacją sprzętu
  plug - wtyczka
  step by step - krok po kroku

 2. Negatywne zwroty
  drawbacks from using ... - ujemne strony korzystania z ...
  manipulation of DNA - manipulacja kodem DNA
  cloning - kolonowanie

 3. Przymiotniki
  experimental - eksperymentalny
  controversial - kontrowersyjny
  scientific - naukowy
  original - oryginalny
  pioneering - pionierski
  sophisticated - wyrafinowany
  reliable - wiarygodny