Słownictwo matura - praca

Wstęp

W sekcji tej maturzysto znajdziesz podstawowe i zaawansowane słownictwo zwiazane z tematem Praca. Aby przećwiczyć znajomość danego słownictwa zobacz dzał Matura- Ćwiczenia.

Ponieważ zdanie egzaminu maturalnego wiąże się z umiejętnością odnalezienia się w danym kontekscie sytuacyjnym, jasnym staje się fakt jak ważne jest opanowanie w stopniu komunikacyjnym choćby podstawowych zwrotów dotyczacych danego tematu. W skład każdego z tematów wchodzi kilka zagadnień, które wyszczególniliśmy ponizej. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Zawody

 1. Damskie i męskie
  office worker - pracownik umysłowy
  white-collar - pracownik umysłowy
  phisical worker - pracownik fizyczny
  blue-collar - pracownik przemysłowy, fizyczny
  architect - architekt
  artist - artysta
  musician - muzyk
  teacher - nauczyciel
  gardener - ogrodnik
  bartender - barman
  biologist - biolog
  chemist - chemik
  economist - ekonomista
  waiter - kelner
  driver - kierowca
  taxi driver - taksówkarz
  engineer - inżynier
  railway employee - kolejarz
  conservator - konserwator
  dressmaker - krawiec / krawcowa
  chef - kucharz / kucharka
  doctor - doktor
  medic - lekarz
  tour guide - przewodnik
  interior designer - dekorator wnętrz
  farm worker / farmer - rolnik
  lifeguard - ratownik
  hotel receptionist - recepcjonistka/a
  hardware / software engineer - informatyk
  skiing instructor - instruktor narciarstwa
  diving instructor - instruktor nurkowania
  swimming instructor - instruktor pływania
  tennis instructor - instruktor tenisa
  windsurfing instructor - instruktor windserfingu
  fitness instruktor - instruktor sprawnosci fizycznej
  cashier - kasjer
  cook - kucharz
  surgeon - chirurg
  vet - wererynarz
  lawyer - prawnik
  judge - sędzia / sędzina
  accountant - księgowy/a
  sowtware developer - programista
  real estate agent - handlarz nieruchomościami
  journalist - dziennikarz
  librarian - pracownik bibliteki

 2. Typowo damskie
  manicurist - manikjurzystka
  masseuse - masażystka
  kosmetyczka - beautician
  hairdresser - fryzjer żeński
  nurse - pielęgniarka
  nun - siostra zakonna
  baby sitter - opiekunka do dzieci
  au pair - niania
  nursery school teacher - przedszkolanka
  secretary sekretarka
  policewoman - policjantka
  businesswoman - kobieta biznesu
  flight attendant - stewardesa

 3. Typowo męskie
  craftsman - rzemieślnik
  repairer - serwisant
  household appliances repairer - serwisant sprzętu gospodarstwa domowego
  radio / TV repairer - serwisant sprzętu radiowego / telewizyjnego
  construction equipement operator- operator sprzętu budowlanego
  car mechanic - mechanik samochodowy
  decorator - malarz wnętrz
  varnisher - lakiernik
  floorer - posadzkarz
  bricklayer - murarz
  tinman - blacharz (samochodowy)
  paver - brukarz
  wood-worker - cieśla
  carpenter - stolarz
  barber - fryzjer męski
  shoemaker - szewc
  glazier - szklarz
  locksmith - ślusarz
  upholsterer - tapicer
  technician - technik
  turner - tokarz
  plasterer - tynkarz
  roofer - dekarz
  tiler - kafelkarz
  welder - spawacz
  gas welder - spawacz gazowy
  electricity welder - spawacz gazowy
  diver - nurek
  fitter - monter instalacji
  central heating system fitter - monter instalacji centralnego ogrzewania
  gas fitter - monter instalacji ogrzewania gazowego
  plumbing system fitter - moner instalacji wodnokanalizacyjnych
  TV aerial fitter - monter instalacji telewizyjnych
  satelite receiver fitter - monter instalacji anten satelitarnych
  martial arts instructor - instruktor sztuk walki
  bodybuilding instructor - instruktor kulturystyki
  discjockey (DJ) - didżej
  electronic engineer - elektryk
  miner - górnik
  plumber - hydraulik
  tailor - krawiec
  steersman - sternik
  woodman - leśnik
  male nurse - pielęgniarz
  priest - ksiądz
  conductor - dyrygent
  firefighter - strażak
  policeman - policjant
  businessman - mężczyzna biznesu
  undertaker - przedsiębiorca pogrzebowy

Cechy danej pracy

ĆWICZENIADO GÓRY

 1. Pozytywne
  well-paid - dobrze płatna
  interesting - interesująca
  motivating - motywująca
  unskllied - nie wymagajaca kwalfikacji
  flexi-time - wykonywana w ruchomym wymiarze godzin
  steady - stała
  relaxing - luźna

 2. Negatywne
  stressful - stresujaca
  badly-paid - słabo płatna
  dull / boring - nudna
  stiff boring - śmiertelnie nudna
  dead end job - bez perspektyw
  undemanding - niewymagająca

 3. Neutralne
  temporary - tymczasowa / przejściowa / na stażu
  full-time - praca na pełnym etacie
  part-time - wykonywana w niepełnym wymiarze godzin
  nine-to-five - w wymiarze ośmiu godzin dziennie (biurowa)
  skilled - wymagajaca kwalfikacji
  seasonal - sezonowa
  varied - zróżnicowana
  repetitive - o tym samym schemacie
  demanding - wymagająca
  freelance - na zlecenia
  odd - dorywcza
  piece-work - na akord (czyli ilość)
  time-work - praca na dniówkę
  shift - na zmiany

Inne słownictwo związane z pracą

 1. Pozytywne
  work - praca (np.jedno zadanie, zajecie)
  job - praca (lecz na okreslonym stanowisku)
  labour - praca (w sensie trudu)
  boss - szef
  superior - przełożony
  employer - pracodawca
  worker / employee - pracownik
  inspector - inspektor
  management - kierownictwo
  labour - pracownicy
  staff - personel
  apprentice - praktykant
  earning - zarobek
  wages - 'tygodniówki' (wypłaty tygodniowe)
  salary - pensja
  pay - zapłata
  perks - dodatkowe darmowe profity (firmowy samochód, telefon)
  job application - podanie o pracę
  CV - życiorys
  interview - przesłuchanie
  rise / raise - podwyżka
  promotion - awans
  vacation / holiday - urlop
  vacancy - wakat (puste miejsce)
  expert - ekspert
  basic skills - podstawowe kwalifikacje
  employed -zatrudniony
  career - kariera
  occupation / profession - zawód
  canteen - stołówka
  lunch break - przerwa na lunch
  trade union - zwiazek zawodowy
  unemployment benefit - zasiłek dla bezrobotnych
  dole - także zasiłek
  night shift - nocna zmiana
  retirement - przejście na emeryturę
  early retirement - przejście na wcześniejszą emeryturę

 2. Negatywne
  rookie - 'żółtodziób'
  trainee - nowicjusz
  sick leave - zwolnienie lekarskie
  strike - strajk
  unemployed - bezrobotny
  unemployment - bezrobocie
  resignation - rezygnacja
  by-product - produkt uboczny

Zwroty związane z pracą

 1. Pozytywne
  to possess the required qualifications - posiadać wymagane kwalifikacje
  to acquire the neccessary skills - posiąść wymagane umiejętności
  to be a good employee - być dobrym pracownikiem
  to be self-employed - być szefem samym dla siebie
  to earn a lot - wiele zarabiać
  to have freelance job - wykonywać pracę na zlecenia
  to work flexible hours - pracować w luźnym wymiarze godzin
  to work fixed hours - pracować w określonym wymiarze godzin
  to be appointed President - zostać mianowanym na prezesa
  to be good with computers - umieć obsługiwać komputery
  to get a raise / rise - dostać podwyżkę
  to receive perks - otrzymywać dodatkowe darmowe profity (jak np. transport)
  to apply for a job - ubiegać się o pracę
  to be on maternity leave - być na urlopie macierzynskim
  to go on sick leave - pójść na zwolnienie chorobowe
  to take a day off - wziąć jeden dzień wolnego
  to go on vacation - pójść na urlop
  to get promoted - dostać awans
  to be invited for interview - otrzymać zaproszenie na przesłuchanie
  to quit a job - zwolnić sie z pracy
  to apply for a particular post - ubiegac się o określone stanowisko
  to fill in application form - wypełniać formularz podania o pracę
  to manage a company - zarządzac firmą
  to be a ... by trade - być z zawodu ...
  to earn a living - zarabiać na życie

 2. Negatywne
  to have a demanding boss / superior - mieć wymagającego szefa / przełożonego
  to be poorly paid - otrzymywać słabą wypłatę
  to be taken advantage of - być wykorzystywanym
  to work in lousy working conditions - pracować w nędznych warunkach
  to be made redundant - być zwolnionym
  to get sacked - wylecieć z pracy
  to be fired - wylecieć z pracy
  to be dismissed - zostać zwolnionym
  to have no education - nie mieć wykształcenia
  to have little experience - posiadać niewielkie wykształcenie
  to do shift work - wykonywać pracę na zmiany
  to work as a temp - pracować na stażu
  bo be a manual worker - być pracownikiem fizycznym
  to be a rookie - być 'żółtodziobem'
  to be a workaholic - być pracocholikiem
  to work overtime - robić nadgodziny
  to work long hours - pracować długie godziny
  to pay income tax - odprowadzać podatek dochodowy
  to go on strike - strajkować
  to be unemployed / jobless - być bezrobotnym
  to talk shop - (idiom) rozmawiać na tematy zawodowe