Przysłowia i powiedzenia angielskie

Wstęp

Poniższa sekcja dumnie prezentuje przysłowia i powiedzenia angielskie, które zostały sformuowane w tym pięknym języku. Gdyby starać się określić powody dla których warto posiąść znajomość tych wyrażeń, z pewnoscia byłyby to:

  • aby poznać mentalność i kulturę danego narodu,
  • aby wzbogacić własną formę wypowiedzi ustnej i pisemnej,
  • aby posiąść uniwersalne prawdy pomagające nam łatwiej zyć,
  • aby zabłysnąć czy też budować swój autorytet w oczach nauczyciela/ki.
Przysłowia zostały ułożone alfabetycznie, co z pewnością ułatwi odnalezienie dowolnego z nich. Mamy nadzieję, że nie musimy dalej Panstwa zachęcać do zapoznania się z tą pouczajacą, często zabawną, a przede wszystkim jakże edukacyjna lekturą.

Paper endures all.

- Papier przyjmie wszystko.

Plenty is no plague.

- Od przybytku głowa nie boli.

Poverty is no sin.

- Ubstwo nie hańbi.

Punishment is lame but it comes.

- Choć się kara wlecze, zbrodnia przed nią nie uciecze.

Rome was not built in a day.

- Nie od razu Rzym zbudowano.

So many countries so many customs.

- Co kraj to obyczaj.

Spare the rod and spoil the child.

- Kto dobrze kocha, karci surowo.

do góry

Still waters runs deep.

- Cicha woda brzegi rwie.

Store is no sore.

- Od przybytku głowa nie boli.

Strike while the iron is hot.

- Kuj żelazo póki gorące.

Such a life, such a death.

- Jakie życie, taka śmierć.

Sweep before your own door.

- Najpierw zamieć przed swoim progiem (drzwiami).

Talk of the devil, and he is sure to appear.

- O wilku mowa, a wilk tuż tuż.

The answer is suited to the question.

- Jakie pytanie taka odpowiedź.

The devil is not so black as he is painted.

- Nie taki diabeł straszny, jak go malują.

The die is cast.

- Kości zostały rzucone.

The early bird catches the worm.

- Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.

do góry

The end justifies the means.

- Cel uświęca środki.

The exception proves the rule.

- Wyjątek potwierdza regułę.

The eye is the mirror of the soul.

- Oczy zwierciadłem duszy.

The game is not worth the candle.

- Gra nie warta świeczki.

The greater talkers are the least doers.

- Kto wiele mówi mało czyni.

The middle way of measure is ever golden. = Keep the golden.

- Złoty środek w każdej rzeczy najlepszy.

The miser is always in want.

- Skąpy nigdy nie ma dość.

The more you stir the more it will stinks.

- Nie ruszaj gówna, bo śmierdzi.

The morning hour has gold in its mouth.

- Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.

The pot calling the kettle black.

- Przyganiał kocioł garnkowi.

do góry

The priest forgets that he was a clerk.

- Zapomniał wół, jak cielęciem był.

The quarrels of lovers are the renoval of love.

- Kto się czubi ten się lubi.

The shoemaker's wife is worst shod, the tailer's wife worst clad.

- Szewcy chodzą bez butów, krawcy bez surdutów.

The third time is lucky.

- Do trzech razy sztuka.

The voice of the people the voice of the God.

- Głos ludu głosem Boga.

The wise head gives in.

- Mądry głupiemu ustąpi.

There is a measure in all things. = Measure is treasure.

- Przysłowie to stare: we wszystkim miej miarę.

There is no accounting for tastes.

- O gusta nie warto się spierać.

There is no joy without annoy.

- Nie ma radości bez smutku.

There is no little enemy.

- Najmniejszego nieprzyjaciela nie trzeba lekceważyć.

do góry

There is no place like home.

- Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

There is no smoke withiut fire.

- Nie ma dymu bez ognia.

Time softeness all grief.

- Czas wszystko łagodzi.

To be a dog in the manger.

- Być jak pies ogrodnika.

To be a good loser.

- Robić dobrą minę do zlej gry.

To be afraid of one's own shadow.

- Bać się własnego cienia.

To be on pins and needles.

- Siedzi jak na szpilkach.

To buy a pig in a poke.

- Kupować kota w worku.

To cast pearls before swine.

- Rzucać perły przed wieprze.

To err is human.

- Błąd ludzka rzecz.

do góry

To fight with windmills.

- Walczyć z wiatrakami.

To have one foot in grave.

- Być jedną nogą w grobie.

To lead somebody by the nose.

- Wodzić kogoś za nos.

To look for a needle in a haystack.

- Szukać igły w stogu siana.

To make a rod for one's own back.

- Bicz na siebie kręcić.

To promise great wonders.

- Złote góry obiecywać.

To put a good face on a bad business.

- Robić dobrą minę do złej gry.

To rule with a rod of iron.

- Trzymać żelazną rękę.

To shut the stable-door when the steed is stolen.

- Zamknął stajnię, jak mu konia ukradli.

To stand still is to move back.

- Kto stoi w miejscu, ten się cofa.

do góry

To waste his breath.

- Rzucać słowia na wiatr.

Today gold, tommorow dust.

- Dziś się żyje, jutro gnije.

Too many cooks spoil the broth.

- Gdzie kucharek sześc tam nie ma co jeść.

Too much laughter discovers folly.

- Poznać głupiego po śmiechu jego.

Two dogs strive for a bone and the third runs away with it.

- Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Two wrongs don't make a right.

- Nie należy odpłacać pięknym za nadobne.

U must not teach fish to swim.

- Nie ucz ryby pływać.

Walls have ears.

- Ściany mają uszy.

Wedlock is a padlock.

- Jeden dzień wesele- całe życie bieda.

What eye sees not, the heart craves not.

- Czego oko nie widzi tego sercu nie żal.

do góry

What must be - must be.

- Co ma być to będzie.

What soberness conceals drunkenness reveals.

- Co u trzeźwego na myśli, u pianego na jezyku.

What you lose on swings you gain on the roundabouts.

- Wychodzić na swoje.

What's done cannot be undone.

- Co się stalo, nie odstanie się.

When the cat's away the mice will play.

- Myszy tańcują kiedy kota nie czują.

When wine is in wit is out.

- Po winie rozum ginie.Od wódki rozum któtki.

Where the devil cannot he will send a woman.

- Gdzie diabeł nie może tam babę pośle.

Where there's a will there's a way.

- Dla chcącego nic trudnego.

Whom God loves, his bitch brings forth pigs.

- Kto ma szczęście, temu i woł cielę urodzi.

Will you, nill you.

- Chcąc nie chcą musiał.

do góry

You cackle often but never lay an egg.

- Krowa która dużo ryczy, mało mleka daje.

You cannnot say A without B.

- Kto powiedział A, musi powiedzieć B.

You live and learn.

- Człowiek uczy się całe życie.

Youth will have its course.

- Młodość musi się wyszaleć.

do góry