Słownictwo z zakresu Religia / Wierzenia

Wstęp

W sekcji tej znajdziesz podstawowe i bardziej zaawansowane słownictwo zwiazane z wierzeniami.

Religie

 1. Różne religie i wyznawcy

  religion - religia
  faith - wiara
  belief - wiara
  religious - religijny
  Christianity - Chrześcijaństwo
  Judaism - Judaizm
  Buddhism - Buddyzm
  Hinduism - Hinduizm
  buddhist - buddyjski; buddysta
  hindu - hinduistyczny; hinduizm
  Muslim - muzułmański; muzułmanin
  Jewish - żyd
  Catholic - katolicki; katolik
  atheist - ateista

 2. Słownictwo związane

  soul - dusza
  good - dobro
  evil - zło
  God - bóg
  believe - wierzyć prayer - modlitwa
  devil - diabeł
  heaven - niebo
  purgatory - czyściec
  hell - piekło
  church - kościół
  Christian - chrześcijański; chrześcijanin
  Holy Bible - Pismo Święte
  Bible - Biblia
  cross - krzyż
  pilgrim - pielgrzym
  prophet - pielgrzym
  saint - święty
  sin - grzech, grzeszyć
  sinner - grzesznik

 3. Hierarchia kościelna

  clergy - duchowieństwo
  clergyman - duchowny
  priest - ksiądz
  monk - mnich
  nun - zakonnica
  bishop - biskup
  archbishop - arcybiskup
  Pope - papież
  vicar - wikariusz
  rabbi - rabin

 4. Miejsca czci Boga

  synagogue - synagoga
  mosque - meczet
  convent - klasztor
  monastery - klasztor
  temple - świątynia