Sandardy sieciowe

Standardy sieciowe | Wallidacja

Czy sklepy Target dostaną nauczkę?

Amerykański sąd okręgowy w Kaliforni zatwierdził wczoraj pozew wystosowany przez NFB (Krajowa Federacja Niewidomych) jako grupowe powództwo w imieniu niewidomych użytkowników Internetu żyjących w USA. Zgodnie z wyrokiem sądu witryny takie jak Target.com muszą, zgodnie z prawem kalifornijskim, być dostępne dla niepełnosprawnyc

W lutym 2006 roku Krajowa Federacja Niewidomych podjęła działania prawne skierowane przeciwko sklepom Target, gdyż ich witryna internetowa nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych. Miesiąc później sprawa znalazła się w sądzie federalnym (na żądanie sklepów Target) zaś we wrześniu, po tym jak sklepom nie udało się umorzyć postępowania, NFB zaczęło domagać się zatwierdzenia powództwa grupowego.

Od tego czasu minął już rok i sprawa zdążyła przycichnąć, jednak sędzina Marilyn Hall Patel z sądu okręgowego w Kaliforni przyznała właśnie pozwowi status powództwa grupowego, co oznacza, że każdy niewidomy, który próbował korzystać z witryny Target.com może zostać powodem. Sędzina otworzyła też oddzielne postępowanie związane z mieszkańcami Kaliforni, ponieważ niedostępność witryny dla niepełnosprawnych może być niezgodna zarówno z prawem federalnym jak i stanowym.

Jak zauważyli juz Derek i Matt może być to przełomowa sprawa dotycząca dostępności w internecie na terenie USA. Na szczególną uwagę (przynajmniej według mnie) zasługuje fakt, że od momentu złożenia pozwu sklepy Targer zmodyfikowały swoją witrynę (chociaż nie w całości) w nadziei na odrzucenie zarzutów. Sędzina Patel nie ugięła się jednak.

Więcej na temat rozporządzenia sądu można przeczytać na stronach Associated Press, PC World oraz Ars Technica.

 

Tytuł oryginału:
Will Target get schooled?
Autor:
Aaron Gustafson
Data publikacji:
5 październik 2007
Tłumaczenie wykonane przez:
Grupa robocza angielski team
Data tłumaczenia:
30 październik 2007