Walidacja

Standardy sieciowe | Wallidacja

Czym jest walidacja?

  • Jednym z najbardziej zasadniczych zadań należących do W3C jest wyznaczanie standardów i tworzenie rekomendacji dotyczących właściwego kodowania dla całej społeczności Sieci internetowej.
  • Chociaż deweloperzy i twórcy przeglądarek powinni się dostosować do powyższych rekomendacji, nie czynią tego.
  • W przeszłości twórcy przeglądarek tworzyli swoje własne tagi (np. <marquee>) - ignorując rekomendacje W3C.
  • Deweloperom sieciowym często udawało się ,,ujść na sucho'' ze swoimi niechlujnymi praktykami dzięki obecnej swobodzie w obrębie przeglądarek (np. nie stosowania znaków cytowania, nie zamykania table cells itp.) 
  • Developerzy sieciowi musieli również celowo uciekać się do pisania niewalidującego kodu w ,,zhakowanej'' formie, aby obejść pewne problemy charakterystyczne dla przeglądarek.
  • Obecnie znajdujemy się w sytuacji w której większość stron internetowych dosłownie nie waliduje, co oznacza że korzystają z kodu nie rekomendowanego przez W3C.

Walidator

  • Walidator (ang, validator) jest narzędziem służącym do weryfikacji walidacji strony internetowej. Na przykład, aby zweryfikować walidację html możesz użyć http://validator.w3.org/