Obiektowy model dokumentu
(Document Object Model- DOM)

Co nowego?

Wiadomości dotyczące Obiektowego modelu dokumentu  są również dostępne w formie RSS feed .

Czym jest  Obiektowy model dokumentu?

Obiektowy model dokumentu  jest interfejsem niezależnym od sprzętu i języka, mającym na celu pozwolenie programom i skryptom w dynamiczny sposób dokonywać uaktualnień zawartości, struktury i stylu dokumentów. Dany dokument może następnie być przetwarzany, a wyniki owego przetwarzania można z powrotem załączyć  do prezentowanej strony. To jest przegląd materiałów dotycząych Obiektowego modelu dokumentu zarówno w W3C jak i w Sieci.

Po co Obiektowy model dokumentu?

"Dynamiczny HTML"jest terminem używanym przez sprzedawców, aby opisać kombinację HTML, arkuszy stylów i skryptów która pomoże dokumentom być wyświetlana. W3C otrzymała ostatnio kilka sugestii od zrzeszonych firm, dotyczących sposobu w jaki obiektowy model dokumentów HTML należy poddawać skryptom. Owe sugestie nie proponują żadnych nowych tagów HTML, ani technologii arkuszy stylów. DOM Activity pilnie pracuje nad zapewnieniem jednomyślności w kwestii uniwersalnych i niezależnych od języka skryptów rozwiązań.

Oświadczenie o Działaniu XML na temat Obiektowego modelu dokumentu

Obiektowy model dokumentu Oświadczenie o Działaniu XML jest oświadczeniem o kierunku dotyczącym rozwoju Obiektowego modelu dokumentu. Wejdź tu, aby uzyskać informacje na temat celów i aktualnego stanu pracy.

Ujawnienia patentu istotne dla tego Działania można znaleźć na stronie o ujawnieniach patentowych Grupy Roboczej DOM.

Publiczne udostępnienie specyfikacji

Szukasz specyfikacji? Zobacz sekcję Raporty Techniczne DOM. Zawiera ona wszystkie zapiski robocze Obiektowego modelu dokumentu Poziom 1, 2 i 3, włączając w to dokument dotyczący wymagań dla Obiektowego modelu dokumentu.

Pytania, komentarze i sugestie dotyczące DOM

Grupa DOM Interest W3C posiada publiczną listę mailingową.

Zestawy Testów Zgodności dla DOM

16 marca 2001W3C i NIST nawiązały współpracę aby opracować Zestawy Testów Zgodności dla DOM. Pracę wykonano na domenie publicznej. Aby wykonać test zobacz dział Zestawy Testów Zgodności dla DOM.

Materiały związane tematycznie

Niektóre z materiałów związanych tematycznie można znaleźć pod następującymi linkami:

W3C określa jedynie normatywne powiązania dla Java i ECMAScript, jednakże również odwołuje się do znanych Powiązań nie należących do W3C DOMdla języków innych niż Java i ECMAScript. Jeśli wykonałeś jakieś, poinformuj nas.

Niektóre API oparte na DOM zostały również opracowane w specyfikacjach dla


Ten dokument jest tłumaczeniem. W przypadku rozbieżności i błędów aktualna wersja angielska powinna być uznana za autorytatywną. Pierwotne prawa autorskie należą do W3C jak wykazano poniżej.
Tłumacz: Tłumaczenia team


19 styczeń 2005 rok. Stwierdzone przez W3C DOM IG.
Philippe Le Hégaret, Kierownictwo Działania DOM,
Ray Whitmer, Przewodniczący W3C DOM Interest Group
Lauren Wood, Chair Emerita z Grupy Roboczej W3C DOM
$Date: 2006/06/12 14:06:34 $